Overheid in Overijssel

Waterschap Vechtstromen (Overijssel)

Pagina 1 van 9 (87 resultaten)

Dhr. Harm Meek

Functie: Db-lidPolitiek: Water Natuurlijk Waterschap Regge en Dinkel
Coalitie
Uit dienst sinds: januari 2014
Werkzaamheden bij de Overheid:
Dagelijks bestuurslid Harm Meek heeft als portefeuille:
Waterbeheerplan en KRW, Masterplan Regg, Landbouw op Peil, WB '21, Normering en Blauwe diensten,
RO Watertoets, bestemmingsplannen en waterakkoorden, STAP's (GGOR), Plannen derden, Laboratorium (incl. Benchmark), Bemonstering bedrijven (heffing), Stedelijk water, inclusief stedelijke projecten in onderstaande accountgemeenten, Afkoppelen en verantwoordelijk voor het Deltaprogramma Veiligheid, Zoetwatervoorzieining, Nieuwsbouw/herstructurering in het waterschap Regge en Dinkel.

Harm Meek is voorzitter van de commissie Watersysteem.

Dhr. Martin Mulder

Functie: Ab-lidPolitiek: Water Natuurlijk - Waterschap Regge en Dinkel
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst gegaan: januari 2009Uit dienst sinds: januari 2014 (5 jaar, 1 dagen in dienst geweest)
Toelichting: Lid van het algemeen bestuur bij het voormalige waterschap Regge en Dinkel.

Van 2005 tot 2008 is Martin Mulder lid van het dagelijks bestuur bij het voormalig waterschap Regge en Dinkel.
Aanverwant:2014 - heden Dhr. Martin Mulder, Ab-lid, Water Natuurlijk, Waterschap Vechtstromen

Mevr. Livina Waanders-Waanders

Functie: Ab-lidPolitiek: Water Natuurlijk - Waterschap Regge en Dinkel
Coalitie
Uit dienst sinds: januari 2014

Mevr. Ellen Pot

Functie: Ab-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2019 (6 maanden in dienst)

Mevr. Nettie Aarnink

Functie: Db-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: januari 2014 (5 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2014-2019
Nettie Aarnink heeft in haar portefeuille: Functiebediening landbouw-natuur en GGOR, Kaderrichtlijn Water (KRW) en Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON), Strategisch grondwaterbeheer en Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Nettie Aarnink is de tweede vicevoorzitter/watergraaf.
Aanverwant:2014Mevr. Nettie Aarnink, Ab-lid, Water Natuurlijk, Waterschap Vechtstromen

Dhr. Jan Astrego

Functie: Ab-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Coalitie
Uit dienst sinds: januari 2014

Dhr. Nejat Sucu

Functie: Ab-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst gegaan: oktober 2016Uit dienst sinds: maart 2019 (2 jaar, 5 maanden in dienst geweest)

Dhr. Wim van de Griendt

Functie: Ab-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2019 (6 maanden in dienst)

Dhr. Martin Mulder

Functie: Ab-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst gegaan: januari 2014Uit dienst sinds: oktober 2016 (2 jaar, 9 maanden in dienst geweest)
Aanverwant:2014Dhr. Martin Mulder, Ab-lid, Water Natuurlijk - Waterschap Regge en Dinkel, Waterschap Vechtstromen

Mevr. Nettie Aarnink

Functie: Ab-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Aantal zetels: 6
In dienst gegaan: maart 2019Uit dienst sinds: mei 2019 (1 maand in dienst geweest)