Overheid in Overijssel

Waterschap Vechtstromen (Overijssel)

Pagina 1 van 9 (88 resultaten)

Dhr. Richard Andringa

Functie: Secretaris-directeurIn dienst sinds: mei 2016 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Secretaris-directeur Waterschap Veldstromen.

Dhr. Oenze Dijkstra

Functie: SecretarisIn dienst gegaan: januari 2014Uit dienst sinds: mei 2016 (2 jaar, 4 maanden in dienst geweest)
Portefeuille: BedrijfsvoeringToelichting: Secretaris-directeur Waterschap Veldstromen.

In oktober 2015 geeft Oenze Dijkstra aan dat hij medio 2016 met pensioen gaat.
Aanverwant:2013 - 2014Dhr. Oenze Dijkstra, Directeur, Waterschap Vechtstromen1997 - 2013Dhr. Oenze Dijkstra, Gemeentesecretaris, gemeente Zwolle

Dhr. Willem Joosten

Functie: DirecteurIn dienst gegaan: januari 1999Uit dienst sinds: januari 2014 (15 jaar, 4 dagen in dienst geweest)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Wilem Joosten is secretaris-directeur van het waterschap Regge en Dinkel.
Aanverwant:heden Dhr. Willem Joosten, Raadslid, VVD, gemeente Leiderdorp

Dhr. Roelof Schuiling

Functie: DirecteurUit dienst sinds: januari 2014
Werkzaamheden bij de Overheid:
Roelof Schuiling is lid van de kwartiermakersdirectie van het waterschap Regge en Dinkel.
Aanverwant:2014Dhr. Roelof Schuiling, Directeur, Waterschap Velt en Vecht

Mevr. Marianne Langeslag-Linssen

Functie: DirecteurUit dienst sinds: januari 2014
Werkzaamheden bij de Overheid:
Marianne Langeslag - Linssen is loco-secretaris van het Waterschap Regge en Dinkel.

Dhr. Oenze Dijkstra

Functie: DirecteurIn dienst gegaan: september 2013Uit dienst sinds: januari 2014 (4 maanden in dienst geweest)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Oenze Dijkstra is (kwartiermakers)directeur bij het waterschap Regge en Dinkel.  
Aanverwant:2014 - heden Dhr. Oenze Dijkstra, Secretaris, Waterschap Vechtstromen1997 - 2013Dhr. Oenze Dijkstra, Gemeentesecretaris, gemeente Zwolle

Dhr. Paul van Erkelens

Functie: DijkgraafIn dienst gegaan: januari 1993Uit dienst sinds: januari 2004 (11 jaar, 2 dagen in dienst geweest)
Toelichting: Watergraaf van het waterschap Regge en Dinkel.

Dhr. Stefan Kuks

Functie: DijkgraafPolitiek: OnbekendIn dienst gegaan: januari 2007Uit dienst sinds: januari 2014 (7 jaar, 2 dagen in dienst geweest)
Portefeuille: Openbare orde en Veiligheid, Toezicht en (integrale) handhavingWerkzaamheden bij de Overheid:


In augustus 2013 wordt Stefan Kuks voorgedragen als watergraaf van het nieuwe waterschap Vechtstromen.

Tot januari 2013 was Watergraaf Stefan Kuks dijkgraaf van het Waterschap Regge en Dinkel. Van 2007 tot 2013 heeft Stefan Kuks heeft in zijn portefeuille: Algemene zaken, veiligheid, handhaving, bestuurlijke samenwerking, internationaal beleid, strategische beleidsafstemming, belangenbehartiging en verantwoordelijk voor de communicatie & representatie in het waterschap Regge en Dinkel.  Stefan Kuks is voorzitter van de commissie Bestuur en Middelen.

Stefan Kuks is dagelijks bestuurslid van de Unie van Waterschappen. Tevens is Stefan Kuks hoogleraar Innovatie & Water (Universiteit van Twente). 

Aanverwant:2014 - heden Dhr. Stefan Kuks, Dijkgraaf, Waterschap Vechtstromen

Dhr. Stefan Kuks

Functie: DijkgraafIn dienst sinds: januari 2014 (6 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Watergraaf Stefan Kuks heeft in zijn portefeuille: strategie, innovatie, besturen en organiseren, integriteit, crisisbeheersing, representatie en communicatie.

Bestuursperiode 2014-2019
Watergraaf Stefan Kuks heeft in zijn portefeuille: Strategische beleidscoördinatie, Crisisbeheersing, Representatie en communicatie, Personeel en organisatie.

De voorzitter dient de goede behartiging van de taken van het waterschap te bevorderen. Daarnaast vertegenwoordigt hij het waterschap in en buiten rechte en is hij op grond van de Waterschapswet bevoegd om bij omstandigheden waaronder de waterstaatkundige veiligheid ernstig gevaar loopt of dreigt te lopen alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om die veiligheid te waarborgen.
Aanverwant:2007 - 2014Dhr. Stefan Kuks, Dijkgraaf, Onbekend, Waterschap Vechtstromen

Dhr. Roel van der Veen

Functie: Db-lidPolitiek: Algemene Waterschapspartij
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst gegaan: januari 2014Uit dienst sinds: maart 2019 (5 jaar, 2 maanden in dienst geweest)
Toelichting: Bestuursperiode 2014-2019
Roel van der Veen heeft in zijn portefeuille: Waterketen: zuiveringsbeheer, slibverwerking, grondstoffen en energie, Samenwerking in de waterketen.
Aanverwant:2014Dhr. Roel van der Veen, Db-lid, LTO geborgd / agrarisch en overig ongebouwd, Waterschap Velt en Vecht