Overheid in Overijssel

Waterschap Vechtstromen (Overijssel)

Pagina 1 van 1 (5 resultaten)

Dhr. Hans van Agteren

Functie: Db-lidPolitiek: AWP niet politiek wel deskundig
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2019 (1 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, VergunningenToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Hans van Agteren heeft in de portefeuille: klimaat (ruimtelijke adaptatie en mitigatie), waterbewustzijn, omgevingswet, assetmanagement, digitale transformatie, vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Hans van Agteren is de 3e loco-watergraaf.

Dhr. Wim Stegeman

Functie: Db-lidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: januari 2014 (6 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Beheer / OnderhoudToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Dagelijks Bestuurslid Wim Stegeman heeft in zijn portefeuille: beheer en onderhoud watersysteem, waterveiligheid, ecologie & biodiversiteit en financiën.

Wim Stegeman is de 2e loco-watergraaf.

Bestuursperiode 2014-2019
Wim Stegeman heeft in zijn portefeuille: Veiligheid, Omgang met extremen (wateroverlast en droogte), Financiën en Shared services.

Wim Stegeman is de eerste loco-watergraaf.
Aanverwant:2014Dhr. Wim Stegeman, Db-lid, CDA Waterschap Regge en Dinkel, Waterschap Vechtstromen1996 - 2014Dhr. Wim Stegeman, Raadslid, CDA, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Dhr. Erik Lievers

Functie: Db-lidPolitiek: Bedrijven
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2019 (1 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Beheer / Onderhoud, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / AfvalToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Erik Lievers heeft in de portefeuille: beheer en onderhoud waterketen, medicijnresten/microverontreiniging, energietransitie, circulaire economie en Europa.

Erik Lievers is de vierde loco-watergraaf.

Mevr. Nettie Aarnink

Functie: Db-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: januari 2014 (6 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Landelijk gebied / Water / NatuurToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
DB-lid Nettie Aarnink heeft in haar portefeuille: voldoende water, waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water en Natura2000), internationale samenwerking, Accounthouder: Drents plateau, Dinkel en Nettie Aarnink is de Eerste loco-watergraaf.

Bestuursperiode 2014-2019
Nettie Aarnink heeft in haar portefeuille: Functiebediening landbouw-natuur en GGOR, Kaderrichtlijn Water (KRW) en Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON), Strategisch grondwaterbeheer en Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Nettie Aarnink is de tweede vicevoorzitter/watergraaf.
Aanverwant:2014Mevr. Nettie Aarnink, Ab-lid, Water Natuurlijk, Waterschap Vechtstromen

Dhr. Stefan Kuks

Functie: DijkgraafIn dienst sinds: januari 2014 (6 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Watergraaf Stefan Kuks heeft in zijn portefeuille: strategie, innovatie, besturen en organiseren, integriteit, crisisbeheersing, representatie en communicatie.

Bestuursperiode 2014-2019
Watergraaf Stefan Kuks heeft in zijn portefeuille: Strategische beleidscoördinatie, Crisisbeheersing, Representatie en communicatie, Personeel en organisatie.

De voorzitter dient de goede behartiging van de taken van het waterschap te bevorderen. Daarnaast vertegenwoordigt hij het waterschap in en buiten rechte en is hij op grond van de Waterschapswet bevoegd om bij omstandigheden waaronder de waterstaatkundige veiligheid ernstig gevaar loopt of dreigt te lopen alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om die veiligheid te waarborgen.
Aanverwant:2007 - 2014Dhr. Stefan Kuks, Dijkgraaf, Onbekend, Waterschap Vechtstromen