Overheid in Noord-Holland

Hoogheemraadschap van Rijnland (Noord-Holland)

Pagina 2 van 4 (34 resultaten)

Mevr. Thea Fierens

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA (2015-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 11 maanden in dienst)

Dhr. Jeroen Haan

Functie: Db-lidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2015 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Jeroen Haan heeft in zijn portefeuille: Waterketen, waaronder afvalwaterzuivering, waterketenbedrijf Noordwijkerhout, Samenwerking afvalwaterketen, Organisatie zuiveringsbeheer, Coördinerende portefeuille participatie, Blue Energy, 5e loco-dijkgraaf en Plaatsvervanger portefeuille Marco Kastelein.

Dhr. Jean Hermans

Functie: Ab-lidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: november 2015 (3 jaar, 3 maanden in dienst)

Dhr. Marco Kastelein

Functie: Db-lidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2015 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Marco Kastelein heeft in zijn portefeuille: Veiligheid, waaronder primaire keringen (m.u.v. de kust), regionale keringen, overige keringen, legger waterkeringen, muskusrattenbeheer, Coördinerende portefeuille dienstverlening en deregulering, Vernieuwend besturen, waaronder HRM/ P&O, Ruimtelijke ordening, Vergunningverlening, 3e loco-dijkgraaf en Plaatsvervanger portefeuille Jeroen Haan.

Dhr. Remmert Kerst

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter Christenunie/SGP
Politiek leider Christenunie/SGP
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: januari 2009 (10 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Dick Kooij

Functie: Ab-lidPolitiek: Agrarisch & Bedrijven
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 11 maanden in dienst)

Dhr. Sjaak Langeslag

Functie: Db-lidPolitiek: Agrarisch & Bedrijven
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: april 2015 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Sjaak Langeslag heeft in zijn portefeuille: Voldoende water, waaronder watergebiedsplannen, peilbesluiten, piekbergingen, poldergemalen, baggeren, onderwaterdrainage, legger oppervlaktewateren, 2e loco-dijkgraaf en Plaatsvervanger portefeuille Martine Leewis.

Dhr. Dick Meerman

Functie: Ab-lidPolitiek: Agrarisch & Bedrijven
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: januari 2009 (10 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Erik Oostwouder

Functie: Ab-lidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 11 maanden in dienst)

Dhr. Hans Pluckel

Functie: Db-lidPolitiek: VVD
Coalitie
In dienst sinds: januari 2009 (10 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: FinanciënToelichting: Bestuursperiode 2015-201
Hans Pluckel heeft in zijn portefeuille: Financiën, waaronder P&C cyclus, heffing en invordering, kostentoedeling, effectmonitor, Kust, Coördinerende portefeuille innovatie
Vaarwegbeheer, Erfgoed, Eigendommenbeheer (overdracht assets), 1 e loco-dijkgraaf en Plaatsvervanger portefeuille Gerard Doornbos.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2009-2015
Hoogheemraad Hans Pluckel heeft als portefeuille: P&C-cyclus, rechtmatigheid, risicomanagement, benchmarking, Belasting & invordering, Kwijtschelding, Kostentoedeling, Eigendommenbeheer, Kustbeheer, Samenwerkingsverbanden: belastingen, Waterschapshuis (ICT), laboratoria en verantwoordelijk voor de Internationale zaken vanuit Hoogheemraadschap Van Rijnland.