Overheid in Noord-Holland

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (Noord-Holland)

Pagina 4 van 4 (33 resultaten)

Dhr. Rob Veenman

Functie: Db-lidPolitiek: Lijsttrekker Groen Waterland (2008)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2009 (10 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Rob Veenman heeft in zijn portefeuille: uitwerking NBW 2003 (2), uitwerking KRW stedelijk (2), beheer en inrichting watersystemen stedelijk
watertoets, waterprogramma, gemeentelijke waterplannen, uitwerking Deltavisie HHNK, klimaatadaptieve stad, baggerbeleid (1), baggerplannen stedelijk, baggerdepots, gemalen (2), grondwater, visstandsbeheer, zwemwater, wegenbeleid, vaarwegen (2), Uniecommissie Watersystemen en Uniecommissie Wegenbeheer.

Hoogheemraad Rob Veenman is de eerste loco-dijkgraaf.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2009-2015
Rob Veenman heeft als portefeuille: Uitwerking Nationaal Bestuursakkoord Water, uitwerking Kaderrichtlijn Water, bewaken en implementeren WBP, beheer en inrichting watersystemen, waterplannen, baggerplannen en baggerdepots en verantwoordelijk voor het grondwater in het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Dhr. Peter Vonk

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter Algemene Waterschapspartij
Politiek leider Algemene Waterschapspartij
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2003 (15 jaar, 12 maanden in dienst)
Toelichting: Van 2008 tot 2015 was Peter Vonk landelijke voorzitter van de Algemene Waterschapspartij.

Dhr. Ron Wiese

Functie: Ab-lidPolitiek: KvK
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 11 maanden in dienst)