Overheid in Noord-Holland

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (Noord-Holland)

Pagina 3 van 4 (33 resultaten)

Dhr. Simon Ruiter

Functie: Ab-lidPolitiek: LTO-Noord
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 11 maanden in dienst)

Dhr. Siem Jan Schenk

Functie: Db-lidPolitiek: LTO-Noord
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Hoogheemraad Siem Jan Schenk heeft in zijn portefeuille: uitwerking NBW 2003 (1), uitwerking Kaderrichtlijn Water (1), landinrichting en (agrarisch) natuurbeheer, beheer en inrichting watersystemen landelijk gebied, boezembeheer, beleid gemalen (1), beleid baggeren (2), baggerplannen landelijk
peilbesluiten, jachtrecht, RBO-Rijn West, Laag Holland (1), Strategisch Groenoverleg Provincie NH en Veenweideninnovatiecentrum VIC (2).

Dhr. Kees Stam

Functie: Db-lidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2009 (10 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Kees Stam heeft in zijn portefeuille: Hoogwaterbeschermingsprogramma
beheer en onderhoud primaire en regionale waterkeringen, kustbeheer, vaarwegen (1), toekomst IJsselmeer-Markermeer, Waddengebied, muskusratten en Uniecommissie Waterkeringen.

Kee Stam is de tweede locodijkgraaf.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2009-2015
Kees Stam heeft als portefeuille: Beheer en onderhoud waterkeringen, toekomst IJsselmeer/Markermeer, Waddengebied, wegenbeleid, duurzaam veilig, beheer en onderhoud wegen en verantwoordelijk voor de vaarwegen/Wilhelminasluis in het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
Aanverwant:2014 - heden Dhr. Kees Stam, Raadslid, PvdA, gemeente Heemskerk2006 - 2014Dhr. Kees Stam, Raadslid, PvdA, gemeente Heemskerk

Dhr. Chris Streefkerk

Functie: Ab-lidPolitiek: VVD
Oppositie, aantal zetels: 4

Aanverwant:2010Dhr. Chris Streefkerk, Raadslid, Fractie Streefkerk, gemeente Heiloo

Mevr. Eva Tannehill

Functie: Ab-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 11 maanden in dienst)

Dhr. Siem van Balen Blanken

Functie: Ab-lidPolitiek: Lijsttrekker VVD (2015)
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2009 (10 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Joost van Beek

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (2015-)
Politiek leider Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 11 maanden in dienst)

Dhr. Fijko van der Laan

Functie: Ab-lidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 11 maanden in dienst)

Mevr. Petra van Ollefen

Functie: Ab-lidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 11 maanden in dienst)

Mevr. Dorčthy van Raaij

Functie: Ab-lidPolitiek: VVD
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 11 maanden in dienst)