Overheid in Noord-Holland

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (Noord-Holland)

Pagina 1 van 4 (33 resultaten)

Dhr. Gerard Roosloot

Functie: Ab-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 12 maanden in dienst)

Dhr. Ruud Maarschall

Functie: Db-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 12 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Ruud Maarschall heeft in zijn portefeuille: transport en zuivering van afvalwater, waaronder rioleringsplannen, slibstrategie, beheer en onderhoud zuiveringstechnische inrichtingen, samenwerken in de keten
sanering van lozingen in het buitengebied, milieu- en energiebeleid, energie- en grondstoffenfabrieken, duurzaamheid, Uniecommissie Waterketen en emissies, Laag Holland (2), Veenweideninnovatiecentrum VIC (1), RBO Rijn-West Klankbordgroep en agendalid portefeuillehoudersoverleg Watersystemen.

Mevr. Karen Jonkers

Functie: Ab-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: februari 2017 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Mevr. Eva Tannehill

Functie: Ab-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 12 maanden in dienst)

Dhr. Piet Marees

Functie: Ab-lidPolitiek: VVD
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 12 maanden in dienst)

Dhr. Siem van Balen Blanken

Functie: Ab-lidPolitiek: Lijsttrekker VVD (2015)
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2009 (9 jaar, 2 maanden in dienst)

Mevr. Dorčthy van Raaij

Functie: Ab-lidPolitiek: VVD
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 12 maanden in dienst)

Dhr. Chris Streefkerk

Functie: Ab-lidPolitiek: VVD
Oppositie, aantal zetels: 4

Aanverwant:2010Dhr. Chris Streefkerk, Raadslid, Fractie Streefkerk, gemeente Heiloo

Dhr. Joost van Beek

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (2015-)
Politiek leider Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 12 maanden in dienst)

Dhr. Kees Stam

Functie: Db-lidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2009 (9 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Kees Stam heeft in zijn portefeuille: Hoogwaterbeschermingsprogramma
beheer en onderhoud primaire en regionale waterkeringen, kustbeheer, vaarwegen (1), toekomst IJsselmeer-Markermeer, Waddengebied, muskusratten en Uniecommissie Waterkeringen.

Kee Stam is de tweede locodijkgraaf.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2009-2015
Kees Stam heeft als portefeuille: Beheer en onderhoud waterkeringen, toekomst IJsselmeer/Markermeer, Waddengebied, wegenbeleid, duurzaam veilig, beheer en onderhoud wegen en verantwoordelijk voor de vaarwegen/Wilhelminasluis in het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
Aanverwant:2014 - heden Dhr. Kees Stam, Raadslid, PvdA, gemeente Heemskerk2006 - 2014Dhr. Kees Stam, Raadslid, PvdA, gemeente Heemskerk