Overheid in Noord-Holland

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (Noord-Holland)

Pagina 1 van 1 (6 resultaten)

Dhr. Luc Kohsiek

Functie: DijkgraafPolitiek: OnbekendIn dienst sinds: januari 2009 (10 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Financiën, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Dijkgraaf Luc Kohsiek heeft in zijn portefeuille: algemene beleidscoördinatie, waaronder coördinatie met Rijk, provincie en Unie over met name nationale plannen, contacten met andere overheden, waaronder relatiemanagement, internationale zaken, bestuurlijk-juridische zaken, waaronder keur en vergunningen, crisisbeheersing, Uniecommissie Bestuurszaken, communicatie en financiën, communicatie en handhaving.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2009-2015        
Dijkgraaf Luc Kohsiek heeft als portefeuille: Algemene beleidscoördinatie, waaronder coördinatie met rijk, provincie en Unie over Nationaal Bestuursakkoord Water en Kaderrichtlijn Water,Contacten met andere overheden, waaronder relatiemanagement, Internationale zaken,Bestuurlijk-juridische zaken, waaronder keur & vergunningen, Calamiteitenaanpak, Communicatie en verantwoordelijk voor de communicatie in Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Vanaf 2013 is Luc Kohsiek voorzitter van STOWA.


Dhr. Jan Kramer

Functie: Db-lidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2015 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, P&OToelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Jan Kramer heeft in zijn portefeuille: financiën, heffing en invordering, kostentoedeling, planning & control, personeel & organisatie, huisvesting, eigendommen en erfpacht, informatie en automatisering, inkoop en aanbesteding, cultureel erfgoed.

Dhr. Ruud Maarschall

Functie: Db-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Ruud Maarschall heeft in zijn portefeuille: transport en zuivering van afvalwater, waaronder rioleringsplannen, slibstrategie, beheer en onderhoud zuiveringstechnische inrichtingen, samenwerken in de keten
sanering van lozingen in het buitengebied, milieu- en energiebeleid, energie- en grondstoffenfabrieken, duurzaamheid, Uniecommissie Waterketen en emissies, Laag Holland (2), Veenweideninnovatiecentrum VIC (1), RBO Rijn-West Klankbordgroep en agendalid portefeuillehoudersoverleg Watersystemen.

Dhr. Siem Jan Schenk

Functie: Db-lidPolitiek: LTO-Noord
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Hoogheemraad Siem Jan Schenk heeft in zijn portefeuille: uitwerking NBW 2003 (1), uitwerking Kaderrichtlijn Water (1), landinrichting en (agrarisch) natuurbeheer, beheer en inrichting watersystemen landelijk gebied, boezembeheer, beleid gemalen (1), beleid baggeren (2), baggerplannen landelijk
peilbesluiten, jachtrecht, RBO-Rijn West, Laag Holland (1), Strategisch Groenoverleg Provincie NH en Veenweideninnovatiecentrum VIC (2).

Dhr. Kees Stam

Functie: Db-lidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2009 (10 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Kees Stam heeft in zijn portefeuille: Hoogwaterbeschermingsprogramma
beheer en onderhoud primaire en regionale waterkeringen, kustbeheer, vaarwegen (1), toekomst IJsselmeer-Markermeer, Waddengebied, muskusratten en Uniecommissie Waterkeringen.

Kee Stam is de tweede locodijkgraaf.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2009-2015
Kees Stam heeft als portefeuille: Beheer en onderhoud waterkeringen, toekomst IJsselmeer/Markermeer, Waddengebied, wegenbeleid, duurzaam veilig, beheer en onderhoud wegen en verantwoordelijk voor de vaarwegen/Wilhelminasluis in het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
Aanverwant:2014 - heden Dhr. Kees Stam, Raadslid, PvdA, gemeente Heemskerk2006 - 2014Dhr. Kees Stam, Raadslid, PvdA, gemeente Heemskerk

Dhr. Rob Veenman

Functie: Db-lidPolitiek: Lijsttrekker Groen Waterland (2008)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2009 (10 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Rob Veenman heeft in zijn portefeuille: uitwerking NBW 2003 (2), uitwerking KRW stedelijk (2), beheer en inrichting watersystemen stedelijk
watertoets, waterprogramma, gemeentelijke waterplannen, uitwerking Deltavisie HHNK, klimaatadaptieve stad, baggerbeleid (1), baggerplannen stedelijk, baggerdepots, gemalen (2), grondwater, visstandsbeheer, zwemwater, wegenbeleid, vaarwegen (2), Uniecommissie Watersystemen en Uniecommissie Wegenbeheer.

Hoogheemraad Rob Veenman is de eerste loco-dijkgraaf.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2009-2015
Rob Veenman heeft als portefeuille: Uitwerking Nationaal Bestuursakkoord Water, uitwerking Kaderrichtlijn Water, bewaken en implementeren WBP, beheer en inrichting watersystemen, waterplannen, baggerplannen en baggerdepots en verantwoordelijk voor het grondwater in het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.