Overheid in Noord-Holland

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (Noord-Holland)

Pagina 1 van 4 (32 resultaten)

Dhr. Jacob Avis

Functie: Ab-lidPolitiek: Lijst Meuwese-Avis
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2019 (2 jaar, 5 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Jacob Avis was algemeen bestuurslid voor 50PLUS.

Mevr. Saskia Borgers

Functie: Db-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: november 2020 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, ICT, P&O, Milieu / Duurzaamheid / Afval, EmancipatieToelichting: Bestuursperiode 2020-2023
Saskia Borgers heeft in de portefeuille: Financiën, Heffing en invordering, Kostentoedeling, Planning & control, Personeel & organisatie, Huisvesting, eigendommen en erfpacht, Informatie en automatisering, inkoop en aanbesteding, duurzaamheid, innovatie, participatie en Veenweideinnovatiecentrum (VIC) (2).

Dhr. Martijn Brabander

Functie: Lobbyist / public affairsIn dienst sinds: mei 2008 (13 jaar, 4 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:Lobbyist, Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier
Telefoon: 0299-663047 
Aanverwant:2002 - 2006Dhr. Martijn Brabander, Raadslid, D66, gemeente Haarlem

Dhr. Theo Breedijk

Functie: Ab-lidPolitiek: Groen, Water & Land
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: juni 2020 (1 jaar, 3 maanden in dienst)

Dhr. Leo Dickhoff

Functie: Ab-lidPolitiek: Groen Water & Land
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2019 (2 jaar, 5 maanden in dienst)

Dhr. Frank Frowijn

Functie: Ab-lidPolitiek: CDA
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2019 (2 jaar, 5 maanden in dienst)

Dhr. Wim Hamers

Functie: Ab-lidPolitiek: Categorie Bedrijven
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2019 (2 jaar, 5 maanden in dienst)

Mevr. Klazien Hartog

Functie: Db-lidPolitiek: Groen, Water & Land
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2019 (2 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Landelijk gebied / Water / NatuurToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Klazien Hartog heeft in de portefeuille: Watersystemen stedelijk gebied, Klimaatadaptatie (1), Watertoets, Waterprogramma, Gemeentelijke waterplannen, Uitwerking Deltavisie HHNK, Baggerbeleid (1), Baggerplannen stedelijk gebied, Baggerdepots, Uitwerking NBW 2003 (2), Watersysteemstudie/wateropgave 2.0 (2), Uitwerking KRW (2), Gemalen (2), Grondwater, Visstandbeheer, Zwemwater, Watererfgoed (1) en Uniecommissie watersystemen.

Dhr. Franke Hoekstra

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter Categorie Natuurterreinen (2019-)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2019 (2 jaar, 5 maanden in dienst)

Dhr. Luc Kohsiek

Functie: DijkgraafPolitiek: OnbekendIn dienst sinds: januari 2009 (12 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Algemene en bestuurlijke zaken, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Dijkgraaf Luc Kohsiek heeft in zijn portefeuille: Algemene coördinatie, Contacten met andere overheden, Internationale zaken, Bestuurlijk-juridische zaken, Crisisbeheersing, Communicatie, Handhaving, Uniecommissie Bestuurszaken, communicatie en financiën.

Bestuursperiode 2015-2019
Dijkgraaf Luc Kohsiek heeft in zijn portefeuille: algemene beleidscoördinatie, waaronder coördinatie met Rijk, provincie en Unie over met name nationale plannen, contacten met andere overheden, waaronder relatiemanagement, internationale zaken, bestuurlijk-juridische zaken, waaronder keur en vergunningen, crisisbeheersing, Uniecommissie Bestuurszaken, communicatie en financiën, communicatie en handhaving.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2009-2015        
Dijkgraaf Luc Kohsiek heeft als portefeuille: Algemene beleidscoördinatie, waaronder coördinatie met rijk, provincie en Unie over Nationaal Bestuursakkoord Water en Kaderrichtlijn Water,Contacten met andere overheden, waaronder relatiemanagement, Internationale zaken,Bestuurlijk-juridische zaken, waaronder keur & vergunningen, Calamiteitenaanpak, Communicatie en verantwoordelijk voor de communicatie in Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Vanaf 2013 is Luc Kohsiek voorzitter van STOWA.