Overheid in Noord-Brabant

Waterschap De Dommel (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 4 (33 resultaten)

Dhr. Rex Verkaik

Functie: Projectmanager/-leiderIn dienst sinds: januari 2015 (3 jaar, 16 dagen in dienst)
Toelichting: Programma 'Watersysteem'.

Mevr. Antje Dekker

Functie: DirecteurIn dienst sinds: januari 2016 (2 jaar, 16 dagen in dienst)
Toelichting: Secretaris-directeur.

Dhr. Peter Glas

Functie: DijkgraafPolitiek: OnbekendIn dienst sinds: maart 2003 (14 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Peter Glas heeft in zijn portefeuille: Bestuur & Communicatie, Calamiteiten, Internationaal / grensoverschrijdende samenwerking, Overkoepelende plannen en thema's, Mens & Organisatie.

Peter Glas heeft als portefeuille: Algemene beleids- en bestuurszaken.

Watergraaf Peter Glas is de voorzitter van Waterschap De Dommel. De voorzitter dient de goede behartiging van de taken van het waterschap te bevorderen. Daarnaast vertegenwoordigt hij het waterschap in en buiten rechte en is hij op grond van de Waterschapswet bevoegd om bij omstandigheden waaronder de waterstaatkundige veiligheid ernstig gevaar loopt of dreigt te lopen alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om die veiligheid te waarborgen.
Werkzaamheden bij de Overheid:


In 2013 is Peter Glas benoemd tot voorzitter van Water Governance Initiative. In 2011 is Peter Glas benoemd tot 'Waterman van het jaar'.

Van 2010 tot en met 2015 is Peter Glas voorzitter van de Unie van Waterschappen.


Dhr. Lex Huijbers

Functie: Db-lidPolitiek: Ongebouwd
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2009 (9 jaar, 17 dagen in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Lex Huijbers heeft in zijn portefeuille: Gebiedsportefeuille Eindhoven e.o. , Waterthema’s Droge Voeten en Voldoende Water, Beheer & Onderhoud en Grondbeleid.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2009-2015
Tweede loco-watergraaf Lex Huijbers heeft binnen het waterschap De Dommel als portefeuille:
Stroomgebied Boven Dommel + thema’s Voldoende Water en Droge Voeten:

Dhr. Jac Hendriks

Functie: Db-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2015 (2 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Jac Hendriks heeft in zijn portefeuille: Gebiedsportefeuille Tilburg e.o.,
Waterthema’s Natuurlijk water en Mooi Water, Water in de stad, Ruimtelijke ordening en Monitoring.

Dhr. Jan Verhoeven

Functie: Db-lidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Jan Verhoeven heeft in zijn portefeuille: Waterketen, Doelmatig waterbeheer
en Waterthema Schoon Water.

Mevr. Els Stravens

Functie: Db-lidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2015 (2 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Bedrijfsvoering, Toezicht en (integrale) handhavingToelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Els Stravens heeft in de portefeuille: Financiën & Belastingen, Facilitaire zaken, handhaving en ICT.

Dhr. Chris Spooren

Functie: Ab-lidPolitiek: 50PLUS
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 9 maanden in dienst)

Dhr. René Dekkers

Functie: Ab-lidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 9 maanden in dienst)

Dhr. Jaap van der Schroeff

Functie: Ab-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 9 maanden in dienst)