Overheid in Noord-Brabant

Waterschap Brabantse Delta (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 4 (37 resultaten)

Mevr. Karin van den Berg

Functie: Ab-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 9 maanden in dienst)

Dhr. Tiny Arts

Functie: Ab-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 9 maanden in dienst)

Mevr. Wieke Bonthuis

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter Water Natuurlijk (2015-)
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 9 maanden in dienst)

Dhr. Anco Sneep

Functie: Ab-lidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 9 maanden in dienst)

Mevr. Cécile Franssen

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter VVD
Coalitie, aantal zetels: 4

Werkzaamheden bij de Overheid:
Cecile Franssen is fractievoorzitter VVD, Brabantse Delta.

Dhr. Maarten Velthoen

Functie: Ab-lidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 9 maanden in dienst)

Dhr. Huub Hieltjes

Functie: Db-lidPolitiek: Politiek leider VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2009 (9 jaar, 17 dagen in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zakenToelichting: Waarnemend Dijkgraaf bij Waterschap Brabantse Delta / loco-dijkgraaf.

Bestuursperiode 2015-2019
Bestuurslid Huub Hieltjes heeft in zijn portefeuille: Ruimte voor de Rivier (Volkerak Zoommeer), Project watervoorziening Roode Vaart en de Uitvoeringsprojecten nieuwbouw, verbetering en inrichting regionale waterkeringen (in het hele gebied). Tevens heeft Huub Hieltjes projecten in Woensdrecht, Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen, Halderberge, Moerdijk inzake: Inrichtingsplannen, Waterberging en beek- en kreekherstel, Gemeentelijke waterketen, rioleringsplannen/IBA's), Gemeentelijke waterplannen en uitvoeringsplannen, Overdracht stedelijk waterbeheer, Afkoppeling bestaand stedelijk gebied, Inrichting evz's en natuurvriendelijke oevers, Optimalisatie Afvalwater Systemen en Doelmatige Afvalwaterketen West-Brabant (Waterkring West).

Huub Hieltjes is de tweede locodijkgraaf bij de Brabantse Delta.

Bestuursperiode 2009-2015
Bestuurslid Huub Hieltjes heeft als portefeuille: Inrichtingsplannen, Waterberging en beek- en kreekherstel, Gemeentelijke waterketen (rioleringsplannen/IBA’s), Gemeentelijke waterplannen en uitvoeringsplannen, Overdracht stedelijk waterbeheer, Afkoppeling bestaand stedelijk gebied, Inrichting evz’s en natuurvriendelijke oevers en verantwoordelijk voor de Optimalisatie van de Afvalwater Systemen in het waterschap Brabantse Delta.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2017 is Huub Hieltjes waarnemend dijkgraaf.
    
In 2015 is Huub Hieltjes formateur bij de coalitie-onderhandelingen.

Dhr. Henk Schouwenaars

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA (2015-)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 9 maanden in dienst)

Mevr. Wendy de Koning-Bogers

Functie: Ab-lidPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 9 maanden in dienst)

Dhr. Ger de Neve

Functie: Ab-lidPolitiek: Ons Water/Waterbreed
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 9 maanden in dienst)