Overheid in Noord-Brabant

Waterschap Brabantse Delta (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 4 (37 resultaten)

Dhr. Tiny Arts

Functie: Ab-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2021 (5 maanden in dienst)

Dhr. Kees de Jong

Functie: Db-lidPolitiek: Ongebouwd
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2016 (5 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Beheer / OnderhoudToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Dagelijks bestuurslid Kees de Jong heeft in zijn portefeuille: Kaderrichtlijn Water, Verdrogingsbestrijding, Emissiebeheer, Grondwaterbeheer (beleid en uitvoering), GGOR, Beheer en onderhoud watersystemen (incl. kwaliteit oppervlaktewateren), Beheer en onderhoud waterkeringen, Opstellen, actueel houden en periodiek controleren leggers waterkering, Baggeren, Opstellen, actueel houden en periodiek controleren beheersinstrumenten watersysteem (legger, beheerregister, toetsing), Muskusrattenbeheer, Maaibeheer, Vaarwegenbeheer, Beregening, Beleid passieve kwaliteit oppervlaktewateren, Visstandbeheer en versterken vismigratie, Uitvoeringsproject primaire kering Geertruidenberg-Amertak, Regionale Energiestrategie en Klimaatadaptatie Hart van Brabant, Vlaanderen en Deltaprogramma Maas.

Kees de Jong is de 2e loco-dijkgraaf bij Brabantse Delta.

Bestuursperiode 2016-2019
DB-lid Kees de Jong heeft in zijn portefeuille: Verdrogingsbestrijding, Emissiebeheer, Grondwaterbeheer (beleid en uitvoering), GGOR, Beheer en onderhoud watersystemen (inclusief kwaliteit oppervlaktewateren), Beheer en onderhoud waterkeringen, Keur (oppervlaktewateren en keringen) inclusief ontheffingenbeleid met betrekking tot Keur oppervlaktewateren, Opstellen, actueel houden en periodiek controleren leggers waterkering, Baggeren, Opstellen, actueel houden en periodiek controleren beheersinstrumenten watersysteem (legger, beheerregister, toetsing), Muskusrattenbestrijding, Maaibeheer, Vaarwegenbeheer, Beregening en Beleid passieve kwaliteit oppervlaktewateren.

Kees de Jong is de 5e loco-dijkgraaf.

Mevr. Wendy de Koning-Bogers

Functie: Ab-lidPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2015 (6 jaar, 5 maanden in dienst)

Dhr. Kees Jan de Vet

Functie: DijkgraafPolitiek: CDAIn dienst sinds: september 2017 (4 jaar, 17 dagen in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhavingToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Dijkgraaf Kees Jan de Vet (CDA) heeft in zijn portefeuille: Bestuurlijke organisatie en verkiezingen, Personeel en organisatie (incl. georganiseerd overleg), Bestuurlijke coördinatie van algemeen beleid, juridische zaken en bovenregionale onderwerpen, Calamiteitencoördinatie, Handhavingsbeleid (preventieve en repressieve handhaving), Klachtenafhandeling, Bestuurlijke ontwikkeling, Innovatie-agenda, Omgevingsgericht werken, Strategische Communicatie, Huisvesting, Samenwerking met Vlaanderen, Watertoets ruimtelijke plannen, Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta, Internationale samenwerking, Ambassadeur Schone Maaswaterketen, Unie van Waterschappen, Noord-Brabantse Waterschapsbond en Eigendommenbeheer en grondverwerving.

Bestuursperiode 2017-2019
Dijkgraaf Kees Jan de Vet heeft in zijn portefeuille: Bestuurlijke organisatie en verkiezingen, Personeel & organisatie (incl. georganiseerd overleg), bestuurlijke coördinatie van algemeen beleid, juridische zaken en bovenregionale onderwerpen, Calamiteitencoördinatie, Handhavingsbeleid (preventieve en repressieve handhaving), Klachtenafhandeling, Communicatie & educatie, Huisvesting, Samenwerking met Vlaanderen, KAM-zorg en beheer, Veiligheidsnormen (keringen, Deltaprogramma)- en beleid, Watertoets ruimtelijke plannen, Deltaprogramma Maas, Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta, Internationale samenwerking, Ambassadeur Maaswaterketen, Eigendommenbeheer en grondverwerving.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf juli 2017 is Kees Jan de Vet bestuurslid bij de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).

Mevr. CÚcile Franssen

Functie: Db-lidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: februari 2018 (3 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Vergunningen, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Cécile Franssen heeft in de portefeuille: Uitvoeringsprojecten nieuwbouw, verbetering en inrichting primaire en regionale waterkeringen m.u.v. regionale kering Weimeren, Zeespiegelstijging, Hoogwaterbeschermingsprogramma, Veiligheidsnormen (keringen, Deltaprogramma)- en beleid, Omgevingswet, Vergunningverlening, keur (oppervlaktewateren en keringen) incl. ontheffingenbeleid m.b.t. Keur oppervlaktewateren, Klimaatadaptatie gemeenten en Cultuurhistorie.

Cécile Franssen is de 4e locodijkgraaf.

Mevr. Betty Goos

Functie: Ab-lidPolitiek: Ons Water
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2019 (2 jaar, 5 maanden in dienst)

Dhr. Mart Gosens

Functie: Ab-lidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: september 2020 (1 jaar, 16 dagen in dienst)

Mevr. Rian Govers-GabriŰls

Functie: Ab-lidPolitiek: Ongebouwd
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2019 (2 jaar, 5 maanden in dienst)

Mevr. Anne-Marie Hagenaars

Functie: Communicatieadviseur / perswoordvoerderIn dienst sinds: juli 2010 (11 jaar, 2 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Anne-Marie Hagenaars is communicatieadviseur van het project Overdiepse Polder bij het waterschap Brabantse Delta.
Aanverwant:2013 - heden Mevr. Anne-Marie Hagenaars, Hoofdafdeling, Provincie Noord-Brabant

Dhr. Simon Hofstra

Functie: Projectmanager/-leiderIn dienst sinds: september 2013 (8 jaar, 18 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Simon Hofstra is projectmanaager voor de Overdiepse Polder bij het waterschap Brabantse Delta.