Overheid in Noord-Brabant

Waterschap Aa en Maas (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 6 (55 resultaten)

Dhr. Tiny Aerts

Functie: Ab-lidPolitiek: Ongebouwd
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst gegaan: januari 2011Uit dienst sinds: juni 2014 (3 jaar, 5 maanden in dienst geweest)

Mevr. Carolien Angevaren

Functie: Ab-lidPolitiek: VVD
Aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 11 maanden in dienst)

Dhr. Piet Beltman

Functie: Db-lidPolitiek: Bedrijven
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst gegaan: januari 1999Uit dienst sinds: april 2015 (16 jaar, 3 maanden in dienst geweest)
Werkzaamheden bij de Overheid:
DB-bestuurslid Piet Beltman heeft als portefeuille: Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken, Slibverwerking (eigen werken) – vertegenwoordiging in SNB, Industriële waterketen (bedrijfsafvalwater/relatiebeheer grote bedrijven), Afvalwaterbehandeling voor derden, Waterkwaliteitsaspecten stedelijk gebied (incl. OAS’en), Vergunningverlening Wvo (m.u.v. vergunningverlening eigen rwzi’s) = Wabo, Waterkwaliteitsaspecten landelijk gebied en verantwoordelijk voor de Innovatie in het waterschap Aa en Maas.

Dhr. Rob Bots

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: januari 2009 (10 jaar, 1 maand in dienst)
Aanverwant:1990 - 2000Dhr. Rob Bots, Raadslid, PvdA, gemeente 's Hertogenbosch (Den Bosch)

Dhr. Peter Brouwers

Functie: Ab-lidPolitiek: CDA
Aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 11 maanden in dienst)

Dhr. René Crouwers

Functie: Ab-lidIn dienst gegaan: januari 1999Uit dienst sinds: januari 2006 (7 jaar, 2 dagen in dienst geweest)
Toelichting: Van 1999 tot 2004 bestuurslid van het waterschap Maaskant.

Dhr. Ernest de Groot

Functie: Db-lidPolitiek: Politiek leider Water Natuurlijk
Lijsttrekker Water Natuurlijk (2008, 2015)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: januari 2005 (14 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Ernest de Groot heeft in zijn portefeuille: Alle waterschapsprojecten/- projectplannen Raam en Hertogswetering, Peelvenen, Waterkwaliteit landelijk gebied, Waterkwaliteit stedelijk gebied, Beleid beekherstel, Recreatie en recreatief medegebruik, Versterken vismigratie, Verdrogingsbestrijding en Regioportefeuille Boven Aa.

Ernest de Groot is de tweede loco Dijkgraaf bij het waterschap Aa en Maas.

Bestuursperiode 2009-2015
DB-bestuurslid Ernest de Groot heeft als portefeuille: Inrichting, beheer en onderhoud waterkeringen, Keur op de waterkeringen, Ontheffingenbeleid m.b.t. Keur waterkeringen , Opstellen, actueel houden en periodiek controleren leggers waterkering, Verdrogingsbestrijding, Waterberging en beekherstel (Districten Boven Aa en Raam), GGOR, Watertoets ruimtelijke plannen en verantwoordelijk voor de Recreatie / recreatief medegebruik & educatie (incl. cultuurhistorie) in het waterschap Aa en Maas.

Ernest de Groot is loco-dijkgraaf.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Ernest de Groot is genomineerd tot groenste politicus van Nederland.

Dhr. William de Kleijn

Functie: Ab-lidPolitiek: VVD
Aantal zetels: 4
In dienst gegaan: maart 2015Uit dienst sinds: april 2015 (25 dagen in dienst geweest)

Dhr. William de Kleijn

Functie: Db-lidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2015 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
William de Kleijn heeft in zijn portefeuille: Stedelijk water, Inrichting, beheer en onderhoud waterkeringen + Keur, legger en beheerregister, Vergunningverlening waterkeringen, Vergunningverlening, Waterwet en rwzi's, Akkerrandenbeheer, Schadeafhandeling, Schouwvoering, Legger en beheerregister waterkeringen, Handhavingsbeleid m.b.t. de keur voor waterkeringen, Watertoets ruimtelijke plannen, Beleidsontwikkeling blauwe diensten, Deltaplan agrarisch waterbeheer (DAW), Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), Duurzaam bodembeheer, inclusief Schaliegas en Regioportefeuille Raam.

William de Kleijn is de 4e loco-dijkgraaf.

Dhr. Jos de Kleijne

Functie: Ab-lidPolitiek: Geborgden
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Lid van ongebouwd.