Overheid in Nederland

Ministers / Staatssecretarissen (Het Kabinet) (Nederland)

Pagina 1 van 3 (25 resultaten)

Dhr. Raymond Knops

Functie: StaatssecretarisPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 19
In dienst sinds: oktober 2017 (1 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Raymond Knops is staatssecretaris Binnenlandse Zaken bij het kabinet Rutte III (okt 2017-).
Staatssecretaris Raymond Knops heeft in zijn portefeuille: Koninkrijksrelaties incl. Wederopbouw bovenwindse eilanden, Informatiesamenleving & overheid (inclusief bureau digitale overheid/BIT) en Logius, Identiteit (o.a. paspoort, ID-kaart, Basisregistratie Personen (BRP) en Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RviG)), Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en SSO’s (VBR), Verzelfstandigingsbeleid (ZBO, RWT, stichtingen), Beperking regeldruk in burgers, Grensoverschrijdende samenwerking en Adeldom.

De politieke assistent (PA) van Raymond Knops is Korné Viskil.

Mevr. Mona Keijzer

Functie: StaatssecretarisPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 19
In dienst sinds: oktober 2017 (1 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Milieu / Duurzaamheid / Afval, Economische ZakenToelichting: Staatssecretaris van Economische zaken en Klimaat in het Kabinet Rutte III (okt 2017-).
Staatssecretaris Mona Keijzer heeft in haar portefeuille: Mededinging en marktordening, Consumenten, Aanpak regeldruk
MKB, waaronder beleid met betrekking tot ondernemerschap, ondernemersfinanciering en Retail agenda, Digitalisering, Europese structuurfondsen, Telecom, Post, ATR en Agentschap Telecom.

De politieke assistent (PA) van Mona Keijzer is Myriam Jans.

Dhr. Menno Snel

Functie: StaatssecretarisPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 19
In dienst sinds: oktober 2017 (1 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, BelastingenToelichting: Staatssecretaris van Financiën in het Kabinet Rutte III (okt 2017-).
Staatssecretaris Menno Snel heeft in zijn portefeuille: Fiscale aangelegenheden en alle aangelegenheden de belastingdienst, Financiële verhoudingen tussen het Rijk en de decentrale overheden, Exportkredietverzekeringen en –faciliteiten, Holland Casino en Staatsloterij, Muntwezen en Domeinen Roerende Zaken.

De politieke assistent (PA) van Menno Snel is Eddy Zondervan.

Mevr. Stientje van Veldhoven

Functie: StaatssecretarisPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 19
In dienst sinds: oktober 2017 (1 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Milieu / Duurzaamheid / Afval, Vergunningen, Mobiliteit, Verkeer en VervoerToelichting: Staatssecretaris infrastructuur en waterstaat (portefeuille infra) bij het kabinet Rutte III (okt 2017-).
Staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft in haar portefeuille: Milieu (niet-Klimaat, o.a. geluidhinder, veiligheid en risico’s, gevaarlijke stoffen, biociden en gewasbescherming buiten landbouw, luchtkwaliteit, circulaire economie, verkeersemissies en brandstoffen), Bodem, Openbaar vervoer en spoor, Fietsbeleid, KNMI, Autoriteit Nucleaire veiligheid en Planbureau Leefomgeving.

De politieke assistent (PA) van Stientje van Veldhoven is Jan Wouter Langenberg.

Mevr. Tamara van Ark

Functie: StaatssecretarisPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 33
In dienst sinds: oktober 2017 (1 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Tamara van Ark is staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij het Kabinet Rutte III (okt 2017-).
Staatssecretaris Tamara van Ark heeft in haar portefeuille: Participatiewet (inclusief Bijstand, WSW) / quotum, Wajong, Kindregelingen, Kinderopvang, Armoede en schuldhulpverlening, ANW, ESF, Re-integratie, SVB, SZW-domein Caribisch Nederland, Ontwikkelingen en ondersteunen van de samenwerking in de SUWI keten, Discriminatie arbeidsmarkt, Arbeidsomstandigheden, Inspectie en toezicht.

De politieke assistent (PA) van Tamara van Ark is Thom van Campen.

Dhr. Paul Blokhuis

Functie: StaatssecretarisPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: oktober 2017 (1 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Sport, WelzijnToelichting: Staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij het Kabinet Rutte III (okt 2017-).
Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft de volgende portefeuille: Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers, GGZ, Maatschappelijke opvang en beschermd wonen, Preventie, Gezondheidsbevordering (leefstijl), VWS-domein voor BES-eilanden en Maatschappelijke diensttijd.

De politieke assistent (PA) van Paul Blokhuis Rinze Broekema.

Mevr. Barbara Visser

Functie: StaatssecretarisPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 33
In dienst sinds: oktober 2017 (1 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Staatssecretaris van defensie in het kabinet Rutte III (okt 2017-.
Staatssecretaris Barbara Visser heeft de volgende portefeuille: Personeelsvoorziening, waaronder de personele vulling en gereedheid operationele commando’s, Materieelvoorziening, waaronder de materiële uitrusting en gereedheid operationele commando’s en Bedrijfsvoering met inbegrip IT en bedrijfsveiligheid.

De politieke assistent (PA) van Barbara Visser is Sabine Koebrugge. De woordvoerder van Barbara Visser is Peter Valstar.
Werkzaamheden bij de Overheid:
De politieke assistent van Barbara Visser is Sabine Koebrugge.

Mevr. Ankie Broekers-Knol

Functie: StaatssecretarisPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 33
In dienst sinds: juni 2019 (2 maanden in dienst)
Toelichting: Kabinet Rutte III
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Dhr. Hugo de Jonge

Functie: MinisterPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 19
In dienst sinds: oktober 2017 (1 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / JeugdzorgToelichting: Vicepremier in het Kabinet- Rutte III

Minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij het Kabinet Rutte III (okt. 2017-).
Minister Hugo de Jonge heeft in zijn portefeuille: Care, WLZ, WMO en mantelzorg, Jeugdbeleid, Jeugdwet en jeugdgezondheidszorg, Wijkverpleegkundige zorg, Persoonsgebonden budget en Medisch-ethische vraagstukken.

De politieke assistent van Hugo de Jonge is Bart van den Brink. Perswoordvoerder van Hugo de Jonge is Tom Kummel.

Dhr. Eric Wiebes

Functie: MinisterPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 33
In dienst sinds: oktober 2017 (1 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Minister van Economische Zaken en Klimaat in het Kabinet Rutte III (okt 2017-)
Minister Eric Wiebes heeft in zijn portefeuille: Macro-economisch beleid, Europees economisch beleid, Innovatiebeleid, Topsectoren- en industriebeleid, Energiebeleid, Klimaat (klimaatverandering, luchtemissies industrie, emissierechten), Staatstoezicht mijnen, Rijksdienst Ondernemend Nederland en Nederlandse emissieautoriteit.

De politieke assistent (PA) van Eric Wiebes is Anneloes Geerts.