Overheid in Nederland

Ministers / Staatssecretarissen (Het Kabinet) (Nederland)

Pagina 1 van 3 (27 resultaten)

Dhr. Eric Wiebes

Functie: MinisterPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 32
In dienst sinds: oktober 2017 (2 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Minister van Economische Zaken en Klimaat in het Kabinet Rutte III (okt 2017-)
Minister Eric Wiebes heeft in zijn portefeuille: Macro-economisch beleid, Europees economisch beleid, Innovatiebeleid, Topsectoren- en industriebeleid, Energiebeleid, Klimaat (klimaatverandering, luchtemissies industrie, emissierechten), Staatstoezicht mijnen, Rijksdienst Ondernemend Nederland en Nederlandse emissieautoriteit.

De politieke assistent (PA) van Eric Wiebes is Anneloes Geerts.

Mevr. Barbara Visser

Functie: StaatssecretarisPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 32
In dienst sinds: oktober 2017 (2 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Staatssecretaris van defensie in het kabinet Rutte III (okt 2017-.
Staatssecretaris Barbara Visser heeft de volgende portefeuille: Personeelsvoorziening, waaronder de personele vulling en gereedheid operationele commando’s, Materieelvoorziening, waaronder de materiële uitrusting en gereedheid operationele commando’s en Bedrijfsvoering met inbegrip IT en bedrijfsveiligheid.

De politieke assistent (PA) van Barbara Visser is Sabine Koebrugge. De woordvoerder van Barbara Visser is Peter Valstar.
Werkzaamheden bij de Overheid:
De politieke assistent van Barbara Visser is Sabine Koebrugge.

Dhr. Focco Vijselaar

Functie: Directeur-generaalIn dienst sinds: november 2018 (1 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Bedrijfsleven en Innovatie bij het ministerie van EZ.Werkzaamheden bij de Overheid:
Eerder is Focco Vijselaar directeur Algemene Economische Politiek bij het ministerie (2016-2018).

Dhr. Hans Vijlbrief

Functie: StaatssecretarisPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 19
In dienst sinds: januari 2020 (6 maanden in dienst)

Dhr. Bas van ’t Wout

Functie: StaatssecretarisPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 32
In dienst vanaf: juli 2020
Toelichting: Kabinet-Rutte III (juli 2020-)
Staatssecretaris van Sociale Zaken

Mevr. Stientje van Veldhoven

Functie: StaatssecretarisPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 19
In dienst sinds: oktober 2017 (2 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Milieu / Duurzaamheid / Afval, Vergunningen, Mobiliteit, Verkeer en VervoerToelichting: Staatssecretaris infrastructuur en waterstaat (portefeuille infra) bij het kabinet Rutte III (okt 2017-).
Staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft in haar portefeuille: Milieu (niet-Klimaat, o.a. geluidhinder, veiligheid en risico’s, gevaarlijke stoffen, biociden en gewasbescherming buiten landbouw, luchtkwaliteit, circulaire economie, verkeersemissies en brandstoffen), Bodem, Openbaar vervoer en spoor, Fietsbeleid, KNMI, Autoriteit Nucleaire veiligheid en Planbureau Leefomgeving.

De politieke assistent (PA) van Stientje van Veldhoven is Jan Wouter Langenberg.

Dhr. Martin van Rijn

Functie: MinisterPolitiek: PvdA
Coalitie
In dienst gegaan: maart 2020Uit dienst vanaf: juli 2020 (3 maanden in dienst geweest)
Portefeuille: Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Minister voor Medische Zorg bij het kabinet Rutte III (mrt 2020-juli 2020): portefeuille 'Corona'.

Mevr. Cora van Nieuwenhuizen

Functie: MinisterPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 32
In dienst sinds: oktober 2017 (2 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Infrastructuur, Verkeer en VervoerToelichting: Minister infrastructuur en waterstaat bij het kabinet Rutte-III (okt 2017-).
Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft in haar portefeuille: Weginfrastructuur, Water, Scheepvaart (maritieme zaken) en Luchtvaart.

De politieke assistent (PA) van Cora van Nieuwenhuizen is Lotte van Basten-Batenburg.

Mevr. Alexandra van Huffelen

Functie: StaatssecretarisPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 19
In dienst sinds: januari 2020 (6 maanden in dienst)

Mevr. Ingrid van Engelshoven

Functie: MinisterPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 19
In dienst sinds: oktober 2017 (2 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Cultuur, Monumentaal erfgoed, OnderwijsToelichting: Minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bij het kabinet Rutte III (okt 2017-).
Minister Ingrid van Engelshoven heeft in haar portefeuille: MBO, HO (inclusief studiefinanciering / leenstelsel, wetenschapsbeleid en wetenschappelijk onderzoek 1e, 2e en 3e geldstroom), Groen onderwijs, Wetenschapsbeleid, Volwasseneducatie, Leraren: beleid en opleidingen, Cultuur, o.a. Erfgoedinspectie, Bibliotheek- en letterenbeleid,
Monumenten, Emancipatie, DUO, RCE, Nationaal Archief en Inspectie van het onderwijs.

De politieke assistent (PA) van Ingrid van Engelshoven is Wim Tonissen.