Overheid in Limburg

Waterschap Limburg (Limburg)

Pagina 1 van 1 (7 resultaten)

Dhr. Michel Bouts

Functie: Db-lidPolitiek: Bedrijven
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2017 (2 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2017-2019
Michel Bouts heeft in zijn portefeuille:
- Zuiveren
- Gemeentelijke samenwerking
- Energieneutraliteit Innovatie
- Duurzaamheid
- Stuurgroep Waterhuis/Waterbedrijf Limburg
- Waterschapsbedrijf Limburg

Dhr. Rein Dupont

Functie: Db-lidPolitiek: Waterbelang
Coalitie, aantal zetels: 15
In dienst sinds: januari 2017 (2 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2017-2019
Rein Dupont heeft in zijn portefeuile:
- Beleid & beheer
- Aanleg & verbetering
- Vergunningen en plantoetsing
- Unie commissie Waterkeringen
- Waterschapsbedrijf Limburg

Dhr. Har Frenken

Functie: Db-lidPolitiek: Overig Ongebouwd
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2017 (2 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2017-2019
Har Frenken heeft in zijn portefeuille:
- Beheer & onderhoud
- Peilbeheer
- Systeemontwikkeling & instandhouding
- Modellengebruik
- Code Oranje/Op stoom!
- Unie commissie Watersystemen
- Unie commissie Muskus- en Beverratten

Mevr. Joke Kersten

Functie: Db-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2017 (2 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2017-2019
Joke Kersten heeft in haar portefeuille:
- Aanleg & verbetering
- Beekontwikkeling en -herstel
- Code Oranje/Op stoom!
- Commissievoorzitter Waterschap Limburg Watersysteem, zuiveren en waterketen

Dhr. Remy Sleijpen

Functie: Db-lidPolitiek: Waterbelang
Coalitie, aantal zetels: 15
In dienst sinds: januari 2017 (2 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Vice-voorzitter Waterschap Limburg.

Bestuursperiode 2017-2019
Remy Sleijpen heeft in zijn portefeuille:
- Beleid & programmering
- Financiën & Control
- Facilitair
- Informatievoorziening (ICT)
- Het Waterschapshuis
- Unie commissie Beleid Communicatie
en Financiën

Dhr. Patrick van der Broeck

Functie: DijkgraafPolitiek: CDAIn dienst sinds: januari 2017 (2 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Regionale samenwerking, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Bestuursperiode 2017-2019
Patrick van der Broeck heeft in zijn portefeuille: Algehele coördinatie, Crisisbeheersing, Toezicht & Handhaving, Communicatie, Klantcontact, Personeel & Organisatie en Internationalisering.

Mevr. Josette van Wersch

Functie: Db-lidPolitiek: Waterbelang
Coalitie, aantal zetels: 15
In dienst sinds: januari 2017 (2 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2017-2019
Josette van Wersch heeft in haar portefeuille:
- Zuiveren
- Gemeentelijke samenwerking
- Stedelijk waterbeheer
- BOOST/Op stoom!
- Unie Commissie Waterketen en Emissie
- Stuurgroep Waterhuis/Waterbedrijf Limburg
- Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen