Overheid in Gelderland

Waterschap Vallei en Veluwe (Gelderland)

Pagina 2 van 4 (35 resultaten)

Mevr. Tanja Klip-Martin

Functie: DijkgraafPolitiek: VVDIn dienst sinds: maart 2013 (5 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Tanje Klip-Martin heeft in haar portefeuille: Vakinhoudelijk:
(- algemeen: beleids- en bestuurscoördinatie, waterpartnerschap, communicatie, calamiteiten , handhaving, integriteit, innovatie;
- waterketen: duurzaamheid (grondstoffen en energie)
- watersysteem: LTV, Deltaprogramma, Ruimte voor de Rivier, Grebbedijk, BOGW, RBO en omgevingsvisie prov. Gelderland),
Unie: CBCF, LV (- lid bestuurlijk beraad STRONG (namens Unie)
- lid werkgeversberaad en LAWA (namens Unie)) en Bestuurlijk accountmanagement van de grote gemeenten: Apeldoorn, Amersfoort, Ede, Barneveld, Harderwijk en Veenendaal. De dijkgraaf wordt bij elke gemeente ondersteund door één van de heemraden.

Bestuursperiode 2013-2015
Tanje Klip-Martin heeft in haar portefeuille: Beleids- en bestuurscoördinatie, waterpartnerschap,communicatie, calamiteiten , handhaving en integriteit;
o watersysteem: LTV, Deltaprogramma, Ruimte voor de Rivier, Grebbedijk, BOGW, RBO en verantwoordelijk voor de omgevingsvisie prov. Gelderland namens het waterschap Vallei en Veluwe.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Tanja Klip-Martin is voorzitter van het dagelijks bestuur/college en het algemeen bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe. De voorzitter dient de goede behartiging van de taken van het waterschap te bevorderen. Daarnaast vertegenwoordigt Tanja Klip-Martin het waterschap in en buiten rechte en is zij op grond van de Waterschapswet bevoegd om bij omstandigheden waaronder de waterstaatkundige veiligheid ernstig gevaar loopt of dreigt te lopen alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om die veiligheid te waarborgen.

In maart 2015 is Tanja Klip informateur bij de coalitieonderhandeling in de provincie Flevoland.


Dhr. Roel Kremers

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2015-)
Politiek leider CDA
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 11 maanden in dienst)

Dhr. Rob Landsbergen

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter Lokaal Waterbeheer (2018-)
Politiek leider Lokaal Waterbeheer
Lijsttrekker Lokaal Waterbeheer (2019)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 11 maanden in dienst)

Dhr. Eric Baron Mackay

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2015-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 11 maanden in dienst)

Mevr. Astrid Meier

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter Water Natuurlijk (2015-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 11 maanden in dienst)

Dhr. Luc Pennings

Functie: Ab-lidPolitiek: Categorie Bedrijven (Kamer van Koophandel)
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 11 maanden in dienst)

Dhr. Lambert Polinder

Functie: Ab-lidPolitiek: SGP
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 11 maanden in dienst)

Dhr. Dirk-Siert Schoonman

Functie: Db-lidPolitiek: Ongebouwd (Landbouw)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2015 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Dirk-Siert Schoonman heeft in zijn portefeuille: watersysteem voor het landelijk gebied met aandacht voor verdrogingsbestrijding, Apeldoorns Kanaal, Natura 2000, KRW, gebiedscommissies en ondergrond. Unie van Waterschappen: Commissie Watersysteem (CWS).

Dirk-Siert Schoonman is de tweede loco-dijkgraaf binnen het waterschap.

Dhr. Paul Spaan

Functie: DirecteurIn dienst sinds: januari 2013 (6 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Paul Spaan is secretaris van het waterschap Vallei en Veluwe.

Dhr. Gerrit Sprik

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter 50PLUS (2015-)
Politiek leider 50PLUS
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 11 maanden in dienst)