Overheid in Friesland

Wetterskip Fryslân (Friesland)

Pagina 1 van 4 (32 resultaten)

Dhr. Bieuwe Couperus

Functie: BeleidsmedewerkerIn dienst sinds: mei 2015 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 2014 werkzaam bij het waterschap (2014-2015 als projectleider).

Dhr. Oeds Bijlsma

Functie: Secretaris-directeurIn dienst sinds: mei 2016 (4 jaar, 2 maanden in dienst)

Dhr. Jan Dogterom

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter 50PLUS (2019-)
Politiek leider 50PLUS
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2019 (1 jaar, 3 maanden in dienst)

Mevr. Corrie van Noort

Functie: Ab-lidPolitiek: Bedrijven
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2019 (1 jaar, 26 dagen in dienst)

Dhr. Carl Schultz

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter Bedrijven
Coalitie, aantal zetels: 3

Werkzaamheden bij de Overheid:
Fractievoorzitter Geborgde Zetels Bedrijven, waterschap Friesland.

Mevr. Annet van der Hoek

Functie: Db-lidPolitiek: Bedrijven
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2019 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Regionale samenwerking, Ruimtelijke ordening , Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / AfvalToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Annet van der Hoek heeft in de portefeuille: Waterbeleid Stedelijk gebied, FBWK (Fries Bestuursakkoord Water Keten), Duurzaamheid en Klimaat, Energietransitie en Regionale Energie Strategie, Innovatie, Handhaving en DB FUMO, Omgevingswet en Omgevingsvisie en Belied Frysk.

Annet van der Hoek is de 3e loco-dijkgraaf.

Dhr. Atze Holwerda

Functie: Ab-lidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2019 (1 jaar, 26 dagen in dienst)

Mevr. Luzette Kroon

Functie: DijkgraafPolitiek: CDAIn dienst sinds: februari 2020 (5 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, ICT, P&O, Integriteitsbeleid, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Beheer / Onderhoud, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Onderwijs, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2020-2023
Luzette Kroon heeft in haar portefeuille: Algemene bestuurlijke zaken; Klimaat; Juridische en personele zaken; Crisis en calamiteitenbeheer; Communicatie; Internationale samenwerking; Educatiebeleid; Bodemdaling als gevolg van delfstoffen; Digitalisering; Afkoppelen RWZI Leeuwarden; Elfsteden

Dhr. Piet Kuipers

Functie: Ab-lidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2019 (1 jaar, 3 maanden in dienst)

Dhr. Theunis Holtrop

Functie: Ab-lidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2019 (1 jaar, 3 maanden in dienst)